MMCSALAD.HU
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1, BEVEZETŐ

Az alábbiakban részletesen tárgyaljuk, bemutatjuk a mmcsalad.hu adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait. Az adatokat az mmcsalad.hu domain nevére feljegyzett magánszemély kezeli, mint egyéni vállalkozó (Márton Gergő), és felelős a személyes adatok kezeléséért.

Kapcsolati adatok:

E-mail cím: info@mmcsalad.hu

2, MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKOKKAL?

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

Az mmcsalad.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

Vásárlói adatok

Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról.

Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és az egyéni vállalkozó között.

3, MILYEN EGYÉB JELLEGŰ ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKOKKAL?

Továbbá, egy felhasználó, a szolgáltatásunk használata során számos adatot hoz létre, melyet a profiljához társítunk. Ezek az adatok lehetnek nyilvánosak, és privát jellegűek, melyeket a rendeltetésüknek megfelelően tároljuk.

Az mmcsalad.hu oldalon ezen további adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

Üzemeltetési és felhasználói adatok

Ide tartozik bármilyen jellegű megnyilvánulás, amit a weboldalon, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk, illetve teszel közzé a platformon. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a szolgáltatásainkat a rendeltetésének megfelelően tudjuk üzemeltetni, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, melyek posztok, megjegyzések, hozzászólások, magán jellegű üzenetek, file-ok és egyéb megnyilvánulások formájában történnek, amik lehetővé teszik az oldal funkcionális működését. Ahhoz, hogy a szolgáltatásunk biztonságát megőrizzük, mentéseket tárolunk a felhasználók tevékenységéről.

Az adatok tárolásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és a szolgáltatásunk nyújtásához ezeknek a tárolása szükséges.

A tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

4, HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?

Adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például, rendelés feladásával, vagy a platform által nyújtott felületen való megnyilvánulással).

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

5, AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSEINK

Az MMCsalád számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés.

Ezért az mmcsalad.hu oldalon kiemelt fontosságúként kezeljük az adatvédelmet, és jelentős erőfeszítéseket tettünk az oldal által gyűjtött információk biztonságos gyűjtésére.

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon.

Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.

Az oldal adatbázisaiban az érzékeny adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint, űrlapokon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését. Ezt a szolgáltatásba belépve, az alábbi oldalon teheti meg a felhasználó: https://mmcsalad.hu/fiókbeállítások

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (tárhelyszolgáltató).

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

6, MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

-IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

-Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

-Amennyiben felmerülhet, futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre


Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

7, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat

8, A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot az mmcsalad.hu által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosítását lehetővé tettük az alábbi oldalon: https://mmcsalad.hu/fiókbeállítások. Kérjük keressen fel minket az info@mmcsalad.hu e-mail címen, ha további módosításokat szeretne végrehajtani.

c, Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Az MMCsalád szolgáltatásai teljesítése során csak a létfontosságú adatokat dolgozza fel, így a d pont irreleváns a platform esetében. Amennyiben kérdése van ez ügyben, vagy további információt kíván megtudni, az alábbi e-mail címen felveheti velünk a kapcsolatot: info@mmcsalad.hu.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím:

9, ANONIMIZÁLT ADATOK ÉS “COOKIE-K”

Az mmcsalad.hu oldalon csak a létfontosságú cookie-t használjuk. Ennek célja a felhasználó azonosítása, hogy kizárólag csak maga, a felhasználó férhessen hozzá a saját adataihoz. Erről bővebben a Süti Nyilatkozatban olvashat